Verkefni

Hvað er aðalskipulag

Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag og tekur til alls lands viðkomandi sveitarfélags. Í aðalskipulagi setur sveitarstjórn fram stefnu sína um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu‐ og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu til minnst tólf ára. Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir deiliskipulagsgerð einstakra svæða í sveitarfélaginu. Við gerð aðalskipulags skal byggt á markmiðum skipulags‐ og […]

Share Button

Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027

Steinsholt hefur undanfarið unnið að endurskoðun á aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Tillagan hefur verið lögð fram til kynningar og þurfa athugasemdir og ábendingar við hana að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 5. apríl á netfangið petur@sudurland.is Aðalskipulagsuppdráttur fyrir byggðina Aðalskipulagsuppdráttur fyrir hálendið Aðalskipulagsuppdráttur fyrir Laugarás Aðalskipulagsuppdráttur fyrir Laugarvatn Aðalskipulagsuppdráttur fyrir Reykholt Greinargerð með aðalskipulagi Forsendur og umhverfisskýrsla

Share Button

Sprengisandslína – mat á umhverfisáhrifum

Tillaga að matsáætlun. Landsnet undirbýr lagningu 220 kV háspennulínu á milli Suður- og Norðurlands um Sprengisand. Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt 22. tl. í 1. viðauka laga nr. 106/2000 m.s.br. um mat á umhverfisáhrifum og er vinna við mat á umhverfisáhrifum hafin. Tillaga að matsáætlun Sprengisandslínu, sem unnin er fyrir Landsnet af Steinsholti sf. og Verkfræðistofunni EFLU, […]

Share Button

Aðalskipulag Flóahrepps 2015-2028

Unnið er að endurskoðun aðalskipulags fyrir Flóahrepp.  Í aðalskipulaginu verður mörkuð stefna sveitarstjórnar um landnotkun í sveitarfélaginu til framtíðar. Byggir hún á þeirri stefnu sem er í gildandi skipulögum. Í aðalskipulaginu eru tekin frá svæði fyrir samgöngur og þjónustusvæði, atvinnusvæði, íbúðarbyggð, sumarhúsabyggð, verndarsvæði o.fl. Gert er ráð fyrir að aðalskipulagið verði staðfest vorið 2017. Íbúar og hagsmunaaðilar […]

Share Button

Sprengisandslína og Sprengisandsleið

Í byrjun nóvember var opið hús í stjórnsýsluhúsinu á Hellu þar sem fulltrúar Landsnets og Vegagerðarinnar kynntu drög að tillögu að matsáætlunum vegna fyrirhugaðrar Sprengisandslínu annars vegar og nýrrar Sprengisandsleiðar hins vegar. Daginn áður var haldinn sambærileg kynning í Ljósvetningabúð í Þingeyjarsýslu. Það var ágæt mæting á báða fundina, á bilinu 70 til 80 manns mættu á Hellu til að kynna […]

Share Button

Kynning á vegi og háspennulínu yfir Sprengisand

Nú er unnið að undirbúningi á mati á umhverfisáhrifum vegna vegar og háspennulínu yfir Sprengisand. Fyrirhugaðar framkvæmdir eru nú þegar í aðalskipulagi þeirra sveitafélaga sem um ræðir, en þau eru; Þingeyjasveit, Ásahreppur og Rangárþing ytra. Af hálfu sveitarstjórna og framkvæmdaaðila liggur fyrir vilji til að breyta legu vegar og línu m.v. það sem er á gildandi […]

Share Button